ในการทดสอบระบบ web application ผ่าน Robotframework ด้วย Library ชื่อว่า SeleniumLibrary นั้น
เราสามารถทดสอบบน Google Chrome แบบ Headless ได้ (selenium 3.8 และ seleniumlibrary 3.1 ขึ้นไปนะ)
แต่ปัญหาที่เจอคือ
ทำไมทดสอบแบบปกติโดยการเปิด Google Chrome ไม่มีปัญหา
แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ Headless mode มีปัญหา ?
คือทดสอบไม่ผ่าน
เช่นหา element บางตัวไม่เจอ
มาหาคำตอบ พร้อมการแก้ไขกันหน่อย

เมื่อไปดูปัญหาพบว่า
ขนาดหน้าจอของ Google Chrome Headless นั่นเอง
โดยค่า default คือ 800 x 600 !!
มันจะเล็กไปไหน !!
ทำให้บางระบบที่แสดงผลต่างกันในแต่ละขนาดหน้าจอ มีปัญหา
ตามจริงมีปัญหาตั้งแต่แนวทางการพัฒนาแล้ว

ดังนั้นเราสามารถแก้ไขง่าย ๆ ด้วยการกำหนดขนาดของหน้าจอไปใหม่
ด้วย keyword ชื่อว่า Set Window Size ดังนี้

Set Window Size    1920    1080

ขอให้สนุกกับการเขียน code นะครับ