วันนี้เข้าไปที่ Selenium2Library แล้วพบว่า
ตั้งแต่ version 3.x ขึ้นมานั้นจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อ SeleniumLibrary แทน

โดยที่ประวัติของ library ทั้งสองอาจจะตลกหน่อยคือ
Selenium2Library นั้นถูก fork มาจาก SeleniumLibrary
เนื่องจาก SeleniumLibrary ยังผูกติดกับ Selenium version 1
แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปทั้งสองกลับมารวมกันใหม่

Selenium2Library is a web testing library for Robot Framework that uses the Selenium tool internally. Starting from version 3.0, the library is renamed to SeleniumLibrary and this project exists mainly to help with transitioning.

SeleniumLibrary ใหม่นี้คือ SeleniumLibrary 3.0
ตอนนี้อยู่ในสถานะ beta version อยู่ คือ beta 1 เท่านั้น
ดังนั้นรอต่อไปอีกนิดนึงนะเออ !!

ส่วน Selenium2Library นั้นมันมี 2 version หลักคือ

  • 3.x จะสนับสนุนทั้ง Python 2.7 และ 3.x
  • 1.8 จะสนับสนุนเพียง Python 2.6 และ 2.7 เท่านั้น

ขอให้สนุกกับการ coding นะ