คำถาม
ถ้าเราไม่ต้องการให้ Selenium Library
ทำการ capture หน้าจอแบบอัตโนมัติ เมื่อการทดสอบเกิด failure ขึ้นมา
จะต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ

ในการ import ตัว library เข้ามาใช้งานนั้น
เราสามารถทำการเปลี่ยน argument ต่าง ๆ ของ SeliniumLibrary ได้เลย
ซึ่งมี argument ต่าง ๆ เพียบ
แต่ถ้าเกี่ยวกับการ capture screen ประกอบไปด้วย

  • run_on_failure ทำงานเมื่อเกิด failure ขึ้นมา ด้วยการใช้งาน keyword ชื่อว่า Capture Page Screenshot ที่ทำการ capture screen นั่นเอง
  • screenshot_root_directory ทำการกำหนด directory สำหรับเก็บไฟล์รูปที่ทำการ capture มา โดยค่า default=None นั่นคือ ใช้ current directory ที่ run นั่นเอง

ดังนั้นถ้าเราต้องการไม่ให้ capture sceen เมื่อเกิด failure ตอนการ run test
แค่เพียงเปลี่ยนค่า run_on_failure=None เท่านั้นเอง