จากการอ่านหนังสือ โลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียว ของหนุ่มเมืองจันท์
ที่ไปซื้อมาจากงานหนังสือแห่งชาติ ซึ่งจัดที่เมืองทองธานีมานั้น
สิ่งที่ผมชอบมาก ๆ ในหนังสือเล่มนี้
คือประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ ในเรื่องสุดท้ายของหนังสือ
ซึ่งเขียนไว้ว่า

ไม่ใช่โลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียว
แต่รู้ว่าบาง คำถาม ก็ไม่มีคำตอบ
ถ้ามัวแต่นั่งนิ่ง ๆ แล้วคิดหาคำตอบ
จะไม่เจอ

การลงมือทำ อาจจะนำมาซึ่งคำตอบ
ตอบว่า อย่าถามเลย
ลงมือทำดีกว่า

เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้
ซึ่งสะกิดต่อมหลาย ๆ อย่าง
ให้ไปทำเถอะนะ อย่าเพียงแค่คิด
มันเสียเวลา