Screen Shot 2558-12-20 at 12.37.55 PM
ไม่ได้เข้า website ของ Jenkins มานาน
พบว่า ได้ทำการเพิ่มข้อมูลที่น่าสนใจ คือ การทำงานร่วมกับ Docker ขึ้นมา
ประกอบไปด้วย

  • Blog
  • Presentation/VDO
  • Docker plugin for Jenkins

ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับ
ลองเข้าไปอ่าน ศึกษา และ นำไปใช้งานกันดู

โดยการนำ Jenkins และ Docker มาทำงานร่วมกันนั้น
มันช่วยเพิ่มความเร็ว และ การทำงานร่วมกัน
ของงานที่ต้องทำงานแบบอัตโนมัติ
แน่นอนว่า มันมีความหลากหลายอย่างมาก
ดังนั้น Docker จึงเข้ามาช่วยเรื่องนี้อย่างชัดเจน

สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Jenkins and Docker
เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีอีกที่เลยนะ