จากการปรับเปลี่ยนโยบายการใช้งาน Docker Desktop ใหม่
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
Docker is Updating and Extending Our Product Subscriptions
ซึ่งกำหนด price plan ของ subscription
รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ ของการใช้งาน
แสดงดังรูป

แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทาง Docker จะตรวจสอบจากอะไรบ้าง ?
ถ้าเราใช้งานไม่ถูกกับ subscription ที่เราเลือกใช้ !!

ก่อนหน้านี้ Docker Hub ก็เปลี่ยนโยบายการใช้งานเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะไม่กระทบกับการใช้งาน

  • Docker CLI
  • Docker compose

ดังนั้นใช้บน Linux ก็ยังฟรีเป็นปกติ
เพราะว่า ไม่ได้ใช้งาน Docker Desktop อะไรเลย
ส่วน Windows ก็ใช้งานบน WSL 2 ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่น

แต่ก็มีคำถามว่า มี software อื่น ๆ มาใช้แทนที่ Docker Desktop ไหม ?

ตอบได้ง่าย ๆ คือ มี
ยกตัวอย่างเช่นพวก minikube และ portainer เป็นต้น

และเมื่อไปลองค้นหาดู ก็เจอคำแนะนำเยอะใช้ได้
ประกอบไปด้วย

  • Podman
  • Kind
  • Lima-vm for Mac
  • Rancher desktop
  • Code ready container
Tags: