มีคำถามที่น่าสนใจคือ ถ้าเราพัฒนาระบบด้วย Go ร่วมกับ Docker แล้ว
ต้องการทำให้ระบบงาน reload อัตโนมัติ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง code
โดยไม่ต้อง restart Docker container ใหม่
ต้องทำอย่างไร ?

คำตอบง่าย ๆ คือ

จาก blog เรื่อง Live reload ก็เลยนำบางตัวมาใช้ร่วมกับ Docker นิดหน่อย
ตัวที่ลองนำมาใช้คือ Compile Deamon
จากนั้นทำการสร้าง Dockerfile ดังนี้

จากนั้นสร้างไฟล์ docker-compose.yml มา เพื่อใช้งานง่ายขึ้น

สุดท้ายทำการ run ด้วย $docker-compose up
ลองเปลี่ยนแปลง code และ refresh
จะพบว่าระบบงานที่พัฒนาด้วย Go จะเปลี่ยนไป
โดย code ตัวอย่างอยู่ที่ GitHub::Up1