จากงาน SpringOne 2020 ที่ผ่านมานั้น
มีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ecosystem 
ของ Spring, Cloud application
ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ
เรื่องที่น่าสนใจประกอบไปด้วย

 • Spring กับ Modern Java development
 • แนวทางในการ build-ship-run ให้รวดเร็ว เพื่อสนับสนุน bussiness
 • Reactive programming ด้วยการใช้งาน Reactor
 • การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

มาดูรายละเอียดในสองข้อแรกกันบ้าง
น่าจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนามากที่สุด

เรื่องแรกคือ Spring กับ Modern Java development

โดยที่ Spring ยังเป็น framework หลักของการพัฒนา Java application อยู่
ทั้ง Monolith และ Microservice application
เนื่องจาก Spring นั้นมีการปรับปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ยกตัวอย่างเช่น Spring Boot
ที่ได้เข้ามา เปลี่ยนวิธีการพัฒนา
เปลี่ยนวิธีการทดสอบ
เปลี่ยนวิธีการ build
เปลี่ยนวิธีการ deploy
รวมทั้งยังสนับสนุนพวก reactive architecture อีก
ยังไม่พอนะ แถมยังปรับให้ทำงานกับ OpenJDK
รวมถึงทำการ build ให้เป็น Native executable ด้วย GraalVM ได้อีก
แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวหลักใน Spring Boot  2.4 ขึ้นมาเลย

อีกทั้งในส่วนของ Spring Cloud project มี project ที่น่าสนใจมาก ๆ คือ

 • Spring Cloud Data Flow สำหรับการ process ข้อมูลแบบ realtime และ batch
 • Spring Cloud Gateway มันคือ API gateway นั่นเอง

เรื่องที่สองคือ แนวทางในการ build-ship-run ให้รวดเร็ว เพื่อสนับสนุน bussiness

ในส่วนนี้บริษัทต่าง ๆ มาพูดถึง
การส่งมอบ application ให้ลูกค้าบ่อย ๆ ว่าทำกันอย่างไร
โดยแนะนำให้เริ่มแบบเล็ก ๆ ค่อยเป็นค่อยไป
และนำ feedback ต่าง ๆ มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น

 • รูปแบบของทีมทำงานเป็นแบบ cross-functional team
 • ค่อย ๆ ปรับมาใช้ container technology แบบเล็ก ๆ หรือ service เล็ก ๆ ไป
 • สร้างระบบ CI/CD ทั้งแนวคิด ทั้ง process และ technology ของการใช้งาน เพื่อให้ทำการแบบอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ถ้าทำสำเร็จแบบเล็ก ๆ แล้ว ก็ทำการขยายให้ใหญ่ขึ้น
 • ส่วนการไป Public cloud นั้นเป็นไปได้ยาก ต้องเลือกเฉพาะ application ที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่นระบบที่ไม่ได้ใช้ sensitive data เลย 
 • ทำการปรับรูปแบบการทำงานมาเป็น Product-driven แทน ให้ทำงานร่วมกันทั้ง business และ IT ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างทำงานกันไป
 • สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จำเป็นเสมอ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันคือเรื่องปกติ ต้องปรับตัวให้ได้
 • การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลา ดังนั้นหัวใจสำคัญคือ ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย แล้ววัดผลอย่างต่อเนื่อง

ดูข้อมูลและ VDO เพิ่มเติมได้ที่ SpringOne 2020