หลังจากที่ Java 17 ปล่อยออกมานั้น
ก็กลายเป็น version ที่เป็น Long Term Support (LTS) ใหม่ แทน java 11
ดังนั้นจึงกลายเป็น version ที่น่าจะต้องเตรียม migrate
จาก Java 11 มายัง Java 17 กันได้แล้ว

ตั้งแต่ Java 12-17 นั้นมี feature ใหม่ ๆ ออกมาดังนี้

  • Switch expression
  • Text blocks
  • Record
  • instanceof
  • Sealed classes
  • Pattern matching ใน switch-cases

แสดงดังรูป

โดยใน Spring Initializr นั้น ก็มีให้เลือก version ของ Java 8, 11 และ 17 เช่นกัน
ดังนั้นวันนี้เตรียมพร้อมกันหรือยัง ?

Reference Websites