จากทางกลุ่ม RxJS Thailand ทำการ share บทความ
เกี่ยวกับ The introduction to Reactive Programming you’ve been missing
อ่านแล้วน่าสนใจดี สำหรับคนเริ่มต้นใหม่ ๆ แบบผม
เลยทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Reactive Programming คืออะไร ?

ในบทความอธิบายไว้ว่า ความหมายของ Reactive Programming ในแต่ละที่
มักจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร
ทั้งที่ Wikipedia จะออกแนวทฤษฎีมากไป
ทั้งที่ Stackoverflow นี่ยิ่งไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นใหม่
ทั้งที่ Reactive Manifesto นี่พูดภาษา business และ management มาก ๆ
ทั้งที่ทาง Microsoft นี่ก็ผูกติดกับเครื่องมือและ framework ของตนเองเกินไป

ดังนั้นในบทความจึงทำการอธิบายไว้ว่า
Reactive programming is programming with asynchronous data streams.

นั่นคือการ programming กับ stream ของข้อมูลที่เป็นแบบ asynchronous
ดังนั้นเราสามารถ observe
หรือคอยเฝ้าสังเกตหรือจับตามองข้อมูลหรือ event เหล่านั้น
จากนั้นจึงทำงานตามข้อมูลเหล่านั้น (side effect)
การทำงานนั้น ๆ ก็ก่อให้เกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ขึ้นมา
วนไปเรื่อย ๆ

เป็นแนวคิดเดิม ๆ ไม่มีอะไรใหม่เลย
เนื่องจากทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ (Event)
มักจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่มากก็น้อย (Side effect)

โดยที่ใน data stream เป็นข้อมูลอะไรก็ได้

ยกตัวอย่างเช่น

 • User input
 • Variable
 • Property
 • Cache
 • Data structure ต่าง ๆ

Stream นั้นมี function ทำการงานพื้นฐานเช่น 

 • การสร้าง stream
 • การกรองหรือ filter ข้อมูลใน stream
 • การรวมหรือ combine ข้อมูลใน stream

Stream ก็เหมือนท่อน้ำที่เราสามารถตัดต่อ รวม หรือกรองได้เลย
เพื่อให้ทำงานตามที่เราต้องการ

โดยที่ Stream คือส่วนการทำงานหลักของ Reactive เลย

แสดงดังรูป

จากรูปนั้น เป็นข้อมูลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ถูกเรียงตามเวลาที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ 
โดยเหตุการณ์จะมีอยู่ 3 กลุ่มคือ

 1. Value หรือ Type เรียกง่าย ๆ คือ เหตุการณ์อะไรนั่นเอง เช่น Clicked, Created user เป็นต้น
 2. Error คือเมื่อเกิด error หรือข้อผิดพลาดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
 3. Completed คือเมื่อทำงานสำเสร็จจากเหตุการณ์ต่าง ๆ

เหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ส่วน Error หรือ Completed ของแต่ละเหตุการณ์
จะเกิดตอนไหนก็ได้หลังจากเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้น
นั่นคือ เราไม่สามารถเดาได้เลยว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน (ทำงานแบบ Asynchronous)

ดังนั้นเราจะเฝ้ามองหรือดักฟังเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างไร ?
ส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินว่า
เราจะดักฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน stream ได้จะต้องทำการ subscribe ก่อนเสมอ
มันคือการทำงานตาม Observer Design Pattern

ในบทความนั้นทำการยกตัวอย่างที่น่าสนใจคือ

เพื่อทำให้เข้าใจ function การทำงานพื้นฐานของ Reactive library
เช่น map, filter และ scan เป็นต้น
ทำการเก็บข้อมูลของการ click ใน data stream
จากนั้นจะทำการตรวจหา multiple-click กัน โดยแนวทางการคิดเป็นดังนี้

 • ทำการตรวจสอบในแต่ละเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นใกล้เคียงในช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่ เพื่อรวมกลุ่มกัน
 • ทำการนับจำนวนในแต่ละกลุ่ม
 • ทำการกรองเฉพาะกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไปเท่านั้น

แสดงการใช้งาน function จาก Reactive Library ดังรูป
จะเห็นได้ว่าเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายมาก ๆ

ใน Part ต่อไปเรามาคิดเชิง Reactive Programming
และตัวอย่าง code กัน
ขอให้สนุกกับการ coding ครับ