มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับ feedback loop ในการพัฒนา software
โดยหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือ
การให้ได้มาซึ่ง feedback ที่รวดเร็ว
เพื่อให้เรารู้และเข้าใจในสิ่งที่สร้างขึ้นมาว่า เป็นอย่างไร
ทั้งคุณภาพภายใน คือ code และโครงสร้าง รวมถึงการทำงาน
ทั้งคุณภาพภายนอก คือ มุมมองจากผู้ใช้งาน เน้นว่าผู้ใช้งานจริง ๆ

โดยสามารถสรุปสั้น ๆ จากการพูดคุยได้ดังนี้

หนึ่งรอบการ review เพื่อให้ได้มาซึ่ง feedback ต้องสั้น และ บ่อย ๆ
รวมทั้งต้อง focus กับ feature หรือ งาน หรือ ปัญหา หนึ่ง ๆ ไปเลย
ยิ่งมีหลายเรื่อง ยิ่งไม่ focus
ดังนั้นเรื่องการ focus หรือ ความถี่จึงต้องสัมพันธ์กัน
ยิ่งตอนเริ่มไม่พร้อมแล้วด้วย ยิ่งต้อง review กันบ่อย ๆ

ในการทำงานร่วมกัน ถ้ามีคนไม่พร้อมมาทำการ review
แนะนำให้ record screen หรือ บันทึก VDO
แล้วส่งให้เลย
เพราะว่า บ่อยครั้งแค่ตัวอักษร เสียง มันยังไม่พอ
ที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงปัญหา หรือ เรื่องที่ต้องสื่อสารจริง ๆ

คำถามต่าง ๆ ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปเลย
ไม่ต้องกว้างเป็นมหาสมุทร

บางครั้งงาน หรือ ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือหา solution
มันใหญ่และซับซ้อนมาก ๆ
แนะนำให้แบ่งเป็นปัญหาย่อย ๆ
และคิดหา solution ย่อย ๆ ไป
เพื่อให้ได้ feedback ที่รวดเร็วขึ้น
อีกทั้งช่วยทำให้เราเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นอีกด้วย

สุดท้ายเมื่อได้ feedback ต่าง ๆ มาแล้ว
ต้องมีเวลาให้ทีม เพื่อนำ feedback เหล่านั้นมาปรับปรุงต่อไปด้วย
ได้ feedback แต่ไม่ได้เอามาใช้งาน ก็เท่ากับไม่มีนั่นเอง