จากงาน Spring I/O 2023 นั้นในส่วนของ Keynote
ทำการแนะนำความสามารถใน Spring Framework 6.1
ที่จะสนับสนุนกับ Project CRaC (Coordinated Restore at Checkpoint) แล้ว
ซึ่งช่วยทำให้ startup timeเร็วขึ้นอย่างมาก
เนื่องจากมีการบันทึก state ของการทำงานไว้ก่อนจะ stop การทำงาน
จากนั้นถ้าทำการ start ขึ้นมาจะอ่านค่าจาก state ที่บันทึกไว้มานั่นเอง

มีการเปรียบเทียบให้ดูด้วย

แต่ใช้งานได้กับ JDK 17 ขึ้นไปเท่านั้นนะ

สามารถ Download มาใช้งานได้จากที่นี่