ปัญหาที่พบเจอบ่อย ๆ
มีบาง process ที่ run ค้างไว้ ทั้ง ๆ ที่ลบ process แม่มันไปแล้ว
โดยในแต่ละ OS ก็มีการดูและจัดการต่างกัน

พอดีไปเจอ project ที่ชื่อว่า FKILL cli
ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

ทำการติดตั้งและใช้งานผ่าน NPM ได้เลย ดังนี้

$npm install --global fkill-cli

$fkill --help