ปัญหา

ถ้าใครพัฒนาระบบด้วย Deno เพื่อติดต่อกับ MongoDB
ด้วย Library ชื่อว่า Deno Mongo
ใน version 0.7.0 จะมีปัญหากับ Deno 1.0.5 ซึ่งเป็นตัวล่าสุด

จะเจอปัญหาดังนี้

การแก้ไขปัญหานี้

วิธีการแรกคือ Downgrade version ของ Deno เป็น 1.0.3
แต่เมื่อวานทางคนพัฒนา Deno Mongo ได้ทำการแก้ไข
ด้วยการปล่อย version 0.8.0 มาแล้ว
สามารถใช้งานกันได้เลย

ต้องทำใจหน่อยกับของใหม่ ๆ
แต่ก็จะได้ประสบกาารณ์และความรู้มาอีกเยอะเลย