บทความจากทาง Postman Team แนะนำการใช้งานที่น่าสนใจ
เพื่อให้ทีมทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
ทั้งการออกแบบ พูดคุย พัฒนา และ ทดสอบ
เพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบงานมีคุณภาพและส่งมอบได้

ขั้นตอนการใช้งานเป็นดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Team Workspace

จะเรียกว่าเป็น producer หรือเจ้าของ API นั่นเอง
โดยที่ workspace จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเป็นทีม

จะเรียกว่าเป็น producer หรือเจ้าของ API นั่นเองโดยที่ workspace จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานเป็นทีม

ขั้นตอนที่ 2 ทำการสร้าง Postman Collections ใน Workspace

ทำการสร้าง collection เป็นแบบ blueprint
ซึ่งชื่อของ collection จะใส่ #blueprint
และสร้าง API ต่าง ๆ รวมทั้งใช้งาน Example อีกด้วย

โดยที่ทีมสามารถพูดคุยและใส่ comment ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

ขั้นตอนที่ 3 สามารถทำการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันด้วย Mock Server

ขั้นตอนที่ 4 ทำการทดสอบด้วย API Testing ได้

ขั้นตอนที่ 5 Continuos Testing ด้วย newman

สามารถทำการทดสอบหลาย ๆ collection + testing ด้วย NewMan
โดยรวมแล้วจะมีขั้นตอนการทำงานดังรูป

Tags: