คำถาม 
ใน Postman นั้นจะทำการตรวจสอบโครงสร้างของ JSON Response ได้อย่างไรบ้าง ?

คำตอบ
ใน Postman สามารถตรวจสอบรูปแบบของ JSON Response  ผ่าน library ที่ชื่อว่า 

แต่ก่อนใช้งานควรทำความเข้าใจกับ JSON Schema กันก่อนนะ

จากการใช้งานพบว่า library Ajv ใช้งานง่ายและสะดวก

เพียงแค่กำหนดโครงสร้างของ JSON ที่ต้องการ
ทั้งชื่อและชนิดข้อมูลของ property ที่สนใจ
จากนั้นก็ตรวจสอบตามนี้ เป็นอันจบการทดสอบ

ตัวอย่างการใช้งาน