คำถาม

ในการใช้งาน Postman นั้น
บางครั้งต้องทำการอ่านค่าจาก environment variable ของ OS
เลยจึงเกิดคำถามว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ?

คำตอบ

โดยปกติแล้วใน Postman จะมีส่วนการจัดการ environment ภายในให้อยู่แล้ว
แต่ยังไม่มีการอธิบายสำหรับคำถามนี้

ดังนั้นจึงขออธิบายสำหรับการอ่านข้อมูลจาก environment variable ของ OS ไว้นิดหน่อย

วิธีการใช้งานมี 2 แบบคือ

  1. ใช้งานผ่าน Global variable ซึ่งเขียน code อ่านข้อมูล
  2. ทำการส่งข้อมูลผ่าน parameter ชื่อว่า –global-var ของ newman

Code สำหรับการอ่านข้อมูลจาก environment variable ของ OS ใน request

ส่งข้อมูลผ่าน parameter ของ newman ได้ดังนี้

$newman run your-collection.json \
  --global-var demo_username=demo user \
  --global-var demo_password=demo password

ลองใช้งานกันดูนะครับ

หรืออ่านเพิ่มเติมได้จาก e-Book :: Postman in the right way

Tags: