มาดูสถิติการใช้งาน Java EE Server จาก Plumbr monitoring for performance
ว่าในปี 2016 นั้นอะไรได้รับความนิยมกันบ้าง
โดยข้อมูลที่ Plumbr จัดเก็บและนำมาสรุปผล
ประกอบไปด้วย

  • เวอร์ชันของ Java อะไรบ้าง เช่น 6, 7, 8
  • ใช้ JVM อะไรบ้าง เช่น Oracle Hotspot และ OpenJDK
  • Web/Application server อะไรที่ติดตั้งบ้าง
  • มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

มาดูสถิติการใช้งานกันดีกว่า

เริ่มด้วยเวอร์ชันของ Java ที่ได้รับความนิยมในปี 2016

Java 7 ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดอยู่
และ Java 8 ก็ตามมาติด ๆ ซึ่งน่าจะได้รับความนิยมสูงสุดต่อไปแน่นอน
ส่วน Java 6 ก็ใช้น้อยมาก ๆ
แสดงดังรูป

java-version-market-share-2016

ถ้าดูข้อมูลตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2016 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างมาก
แสดงดังรูป

java-version-market-share-2013-2016

จากนั้นมาดู JVM กันนิดหน่อย พบว่า Oracle Hotspot ใช้เยอะสุดอยู่แล้ว 88%
แสดงดังรูป

hotspot-vs-openjdk-vs-other-vendors

จากนั้นมาดูว่า Application Server ที่ใช้กันมาก ๆ มีอะไรบ้าง ?

  • Apache Tomcat 58.22%
  • Boss/WildFly 20.22%
  • Jetty 10.67%
  • Glass fish 5.56%
  • Weblogic 2.89%
  • อื่น ๆ นั้นประกอบไปด้วย IBM WebSphere, Resin, Orion, OC4J และ SAP NetWeaver เป็นต้น

แสดงดังรูป

Java-EE-application-server-popularity-2016

และมีข้อมูลการใช้งานตั้งแต่ปี 2013-2016 ให้ด้วยนะ

java-application-server-market-share-2013-2016

ทั้งหมดนี้เป็นอีกข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับชาว Java
นำไว้ใช้สำหรับการพิจารณาและตัดสินใจต่อไปครับ

Reference Websites
https://plumbr.eu/blog/java/java-version-and-vendor-data-analyzed-2016-edition
https://plumbr.eu/uncategorized/most-popular-java-ee-servers-2016-edition

Tags: