การเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับนักพัฒนา
ไม่ว่าจะเรียนรู้จากหนังสือ ต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเรียนรู้จาก web/blog/article ต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเรียนรู้จาก course online
ไม่ว่าจะเรียนรู้จาก podcast
ไม่ว่าจะเรียกรู้ทางช่องทางใด ๆ ก็ตาม
เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างมาก

ดังนั้นจึงสรุป Poscast ที่น่าสนใจและที่ติดตามอยู่ไว้นิดหน่อย
ใครสนใจก็ลองไปฟังหรือ download มาฟังเล่น ๆ ดูนะครับ
น่าจะสะดวกสำหรับการฟังด้วยโทรศัพท์
มันสนุกดีนะ

 

ใครมี Podcast ดี ๆ ก็เอามาฝากกันบ้างนะ

ขอให้สนุกกับการ coding ครับ

Reference Websites
https://stackoverflow.blog/2017/08/09/5-great-podcasts-developers/
https://simpleprogrammer.com/2016/10/29/ultimate-list-developer-podcasts/
https://www.quora.com/What-are-the-best-podcasts-for-software-developers