ใน Playwright 1.45 นั้น ได้เพิ่ม Clock API เข้ามาในการทดสอบ
เพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานของเวลาได้
ยกตัวอย่างเช่น

  • กำหนดเวลาในระหว่างการทดสอบได้ตามที่ต้องการ
  • หยุดเวลา หรือ เพิ่มเวลา ตามที่ต้องการได้

ตัวอย่างของการใช้งาน

สามารถอ่านเอกสารการใช้งานได้เพิ่มที่ Playwright :: Clock