ไหน ๆ ก็ลองใช้  Playwright ในการทำ End-to-End testing บน web browser แล้ว
ก็อยากลองทำการบันทึก VDO การทดสอบหน่อย
ก็ไปเจอว่ามี module ชื่อว่า playwright-video ให้ใช้งาน
ซึ่งทำงานร่วมกับ ffmpeg มาลองใช้งานกัน
ปล. ใน Cypress มามาให้เลย ไม่ต้องทำอะไร

เริ่มจากการติดตั้ง

จากนั้นลองเขียนชุดการทดสอบง่าย ๆ ดังนี้

ผลการทำงานบันทึกเป็นไฟล์ VDO ดังนี้