เช้านี้เห็น XCode Playground สำหรับอธิบายความสามารถใหม่ ๆ ของ Swift 4.0 (Development/Snapshot) ได้อย่างน่าสนใจ ประกอบไปด้วย

  • One-sided ranges
  • String
  • Key path
  • Encoding และ Decoding
  • การปรับปรุงของ Dictionary และ Set
  • Generic
  • Class และ Subtype
  • Multi-line string

มาเริ่มต้นกันครับ น่าสนุกมาก ๆ

ทำการ Download ได้จาก Github :: What’s new in Swift 4.0

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน

Let’s coding with Swift 4.0 กันครับ