แนะนำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ Kubernetes (K8s) คือ Play with Kubernetes classroom
เป็นระบบการเรียนรู้ผ่าน browser เหมือนกับ Play with Docker เลย
ทำให้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการติดตั้ง software ใด ๆ
ซึ่งเหมาะมาก ๆ สำหรับผู้เริ่มต้น
ประกอบไปด้วยเอกสารการใช้งาน
มีทั้ง command line ให้ลองฝึกใช้งาน
ดังนั้นมาใช้งานกันครับ

เนื้อหาประกอบไปด้วย

  • การสร้าง cluster
  • การ build Docker image จาก source code ด้วย Docker compose
  • เริ่มต้นการ deploy ระบบด้วย Kubernetes
  • การใช้งาน Load balancer
  • การรองรับปริมาณการใช้งานเยอะ ๆ
  • การ roll out ระบบ
  • เรื่องของ auto scaling
  • Blue-green deployment และ canary release
  • สถาปัตยกรรม
  • การใช้งานผ่าน kubectl command

ถ้าใครอยากลองไปติดตั้งหรือ contributed ก็ไปที่ Github::Play with Kubernetes ได้เลย
ถ้าใครไม่มีเครื่องของลองใช้งานก็ไปที่ Play with Kubernetes ได้อีกนะ