จากการประกาศของ AWS ในเรื่องของ OpenSearch project ก่อนหน้านี้
ตอนนี้ OpenSearch Beta 1 ปล่อยออกมาให้ลองใช้งานแล้ว
โดยจะเป็น open source ที่อยู่บนพื้นฐานของ

  • Elasticsearch 7.10.2 จะเรียกว่า OpenSearch
  • Kibana 7.10.2 จะเรียกว่า OpenSearch Dashboard

ลอง start ด้วย Docker compose ตามนี้

ลองเข้าใช้งานที่ OpenSearch Dashboard

ไม่ต่างจาก Kibana เท่าไร

ลองใช้ DevTool นิดหน่อย

อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่