ช่วงนี้มีข่าวเรื่องการจองฉีดวัคซีนกันเยอะ
เลยไปหาดูข้อมูลเกี่ยวกับฉีดวัคซีนของแต่ละประเทศ
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
พบว่ามีหลายแหล่ง แต่ก็มีที่ Our World in Data
ทำการสรุปข้อมูล รายงานรวมทั้ง share ข้อมูลของการฉีดวัคซีนทั้งโลกไว้

ประกอบไปด้วย

  • ที่มาของข้อมูลในแต่ละประเทศ
  • วัคซีนที่แต่ละประเทศใช้
  • ข้อมูลการฉีดรายวันของแต่ละประเทศ
  • ข้อมูลแยกเป็นประเทศและทวีปให้

โดยที่นักพัฒนาหรือผู้ใช้งาน
สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้เลย (Open Data)
ซึ่งอยู่ในรูปแบบทั้ง CSV และ JSON
ลองไป Download มาให้ใช้กันดูครับ