วันนี้ต้องการที่จะ release software บางตัวที่ source code อยู่บน GitHub
ปกติก็จะจัดการด้วย tag แบบง่าย ๆ
แต่ครั้งนี้อยากให้การและ tag หรือ release นั้น
มี executable file ของระบบงาน ไม่ใช่แค่ code เท่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น JAR และ EXE เป็นต้น
จึงหาวิธีการดูหน่อย

พบว่ามันง่ายมาก ๆ
นั่นคือ การ upload file ที่ต้องการขึ้นไปเท่านั้นเอง
ผ่าน menu release จากนั้นก็กดปุ่ม Draft a new release
แสดงดังรูป

จากนั้นก็ใส่รายละเอียด เลือก tag ที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ก็ได้
และทำการ upload file ที่ต้องการ เป็นอันจบพิธี

Tags: