หลังจากที่ผ่านหนังสือ Grokking Algorithms: An Illustrated Guide for Programmers and Other Curious People ไปนั้น
มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เป็นพื้นฐานที่ดี
เหมาะตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้ขึ้นมาเลย
เนื่องจากมี algorithm พื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจ
รวมทั้งอธิบายด้วยภาษาที่ง่าย และ รูปภาพประกอบเพียบ
สามารถอ่านเรียงตามบทไปเรื่อย ๆ หรือ จะเลือกอ่านในแต่ละบทที่สนใจได้

เนื้อหาในหนังสือประกอบไปด้วย

  • Big O Notation สำหรับการวัดประสิทธิภาพการทำงานของ algorithm ต่าง ๆ เพื่อเลือกให้ให้ถูกกับงาน
  • Data structure หรือ โครงสร้างข้อมูล สำหรับจัดการข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง array, queue, linked list, stack และ hash table เป็นต้น
  • Algorithm ซึ่งขาดไม่ได้เลย จำเป็นต้องรู้ algorithm ยอดนิยม ทั้ง Binary search, Selection sort, Quick sort, Breadth-First Search (BFS), Dijkstra, Greedy algorithm และ K-nearest neighbours เป็นต้น
  • มีแบบฝึกหัดให้ลองทำ เพื่อทำการเขียน codeเพื่อแก้ไขปัญหา โดย code ตัวอย่างในหนังสือจะใช้ภาษา Python
  • สิ่งที่ชอบมาก ๆ คือ มีการวาดรูปอธิบายโดยตลอด ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

ลองหามาอ่านกันดูครับ
อ่านง่าย ถ่ายคล่อง