เช้านี้ได้อ่านบทความสั้น ๆ ใน Medium เรื่อง Simple or Easy ?
เขียนโดย CEO ของ Medium นั่นเอง
ทำการอธิบายเรื่องของ

  • Simple ความเรียบง่าย
  • Easy ความง่าย

จะเลือกอะไรดี ?

จากตัวอย่างเช่น Robot

ผมยกตัวอย่างของ Robot เครื่องดูดฝุ่นน่าจะชัดเจนยิ่งขึ้น
คำถามคือมัน Simple หรือ Easy ?
แน่นอนว่ามันไม่ Simple แน่ ๆ
แต่มัน Easy หรือใช้งานง่ายแน่นอนเพียงเปิดเครื่อง และ เริ่มใช้งานเลย

แต่ระบบภายในหรือการสร้าง Robot มันซับซ้อนมาก ๆ
การเรียนรู้วิธีการสร้างมันยากมาก ๆ
รวมทั้งการสร้างขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นยากสุด ๆ
ดังนั้นการสร้างนั้น มันทั้งไม่ Simple และ ไม่ Easy เลย

หลาย ๆ คนมักชอบพูดถึงการสร้าง product ที่เรียบง่ายแต่

ตามจริงแล้ว Simple ไม่ใช่เป้าหมายหลัก
เนื่องจากเป้าหมายหลัก ๆ ของการสร้าง หรือ การนำ technology เข้ามาใช้
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก หรือ ลดเวลาการทำงานของคนลงไป
หรือใช้ความพยายาม หรือ พลังงาน ให้น้อยลง
นั่นคือ สร้าง product ที่มันใช้งานง่ายนั่นเอง
ส่วนสิ่งที่มัน Simple จริง ๆ คงไม่ต้องมี technology มาช่วยอะไร

ดังนั้นแทนที่จะสร้างสิ่งที่ Simple
ให้สร้างสิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดีกว่า

ว่าแต่ถ้ายิ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน
แต่กลับทำให้ชีวิตยากขึ้นแล้ว
ผมคิดว่า น่าจะมีอะไรผิดพลาดแน่ ๆ