ก่อนหน้านี้ Node 18.0 นั้น ได้เพิ่ม Test runner module เข้ามา
ช่วยให้เราสามารถเขียน test case และ run ผ่าน node command ได้เลย
แต่สิ่งที่ขาดไปคือ cli option สำหรับการ run test แบบเฉพาะไปเลย
ดังนั้นใน Node 18.1.0 นั้น ได้เพิ่มเข้ามาให้
นั่นคือ เพิ่ม –test flag เข้ามานั่นเอง

การใช้งานเป็นดังนี้

$node --test
$node --test *.js tests/

การ run test แบบปกติ จะทำการค้นหาไฟล์ .js, .cjs และ .mjs เพื่อทดสอบ
หรือถ้ามี test directory ก็จะหาไฟล์ .js, .cjs และ .mjs เพื่อ run ต่อไป
ส่วน node_modules directory จะถูก ignore ไป

โดยรูปแบบของไฟล์จะต้องเป็นดังนี้

  • ^test$
  • ^test-.+
  • .+[\.\-\_]test$

ลองใช้งานกันดูครับ เริ่มมีการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ