https://start.spring.io/

ค่ำนี้เข้าไปที่หน้า web ของ Spring Initializr
ซึ่งเป็นหน้าสำหรับช่วยสร้าง Spring Boot Project
พบว่าเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจ เลยนำข่าวมาบอก
ที่สำคัญใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

สิ่งที่เปลี่ยนแล้วชอบประกอบไปด้วย

  • UI ที่เปลี่ยนไป ดูไม่อึดอัดเหมือนเดิม
  • มีให้เลือกว่าจะ packaging เป็นอะไรคือ JAR หรือ WAR file
  • มีให้เลือก version ของ JDK คือ 8 หรือ 11
  • เมื่อเลือก dependency แล้วแสดงรายละเอียดสั้น ๆ ด้วย แต่ link ของรายชื่อ dependency เยอะ ๆ หายไป !!

ลองใช้กันดูนะ