วันนี้เปิดดูเอกสารของ Spring framework 4.3.6 พบว่า
มี feature ที่น่าสนใจคือ Annotation ใหม่ ๆ
ซึ่งมาแทนที่ @RequestMapping ซึ่งใช้งานยากน่าดู
ที่สำคัญสั้นกว่าเดิมมากมาย
ดังนั้นจึงทำการสร้าง annotation ใหม่แยกตาม HTTP Method ดังนี้

  • @GetMapping
  • @PostMapping
  • @PutMapping
  • @DeleteMapping
  • @PatchMapping

ซึ่งทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก
แถมไม่สับสนอีกด้วย

ตัวอย่างการใช้งานเป็นดังนี้

แต่เมื่อเข้าไปดู implementation ของ Annotation ใหม่เหล่านี้

ก็พบว่าภายในยังใช้ @RequestMapping เช่นเดิมนะครับ
แสดงดัง code

หวังว่า feature นี้น่าจะช่วยให้การพัฒนาระบบด้วย Spring framework สะดวกขึ้นนะครับ