ทาง Microsoft ได้ปล่อย MSTest 3.4 ออกมา สำหรับการทดสอบระบบงาน
โดยเพิ่มความสามารถต่าง ๆ เข้ามา เช่น

  • สนับสนุนการทดสอบกับ WinUI
  • สนับสนุนการทดสอบกับ Playwright ไม่ต้องมา config เอง
  • สนับสนุน Aspire
  • เพิ่ม [Timeout] เข้ามาใน test สำหรับกำหนด timeout ของการทดสอบ หรือใช้ร่วมกับ [ClassCleanup] ได้
  • เพิ่ม STA Thread (Single Thread Apartment) เข้ามาสำหรับการทำ UI test
  • ทำการปรับปรุง MSTest.Analyzers เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของการทดสอบ ให้มีมาตรฐานมากขึ้น ตาม design rules ทั้ง 9 ข้อ

ดังนั้นมาลองใช้งานกันดู

เริ่มด้วยการสร้าง project (ใช้งาน dotnet 9 preview 4)

จากนั้นเข้าไปดู config ของ project จะทำการ enable Playwright มาให้เลย
เปลี่ยนมาใช้ version 3.4 ด้วย

ปิดด้วยการเขียน test case กันเลย

จากนั้นทำการ run test
แต่ต้องติดตั้ง Powershell ก่อนนะครับ
เนื่องจากใช้สำหรับการติดตั้ง Playwright และ Driver + Web Browser ในการทดสอบ

เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ
ลองใช้งานกันดู สำหรับการทดสอบแบบง่าย ๆ