มาลองใช้งาน MongoDB ผ่าน VS Code กัน
ด้วย extension ชื่อว่า MongoDB for VS Code
อยู่ในสถานะ preview version
มีความสามารถดังนี้

  • ดูข้อมูล database และ collection ต่าง ๆ ได้
  • ดูโครงสร้าง schema ของ collection ต่าง ๆ
  • MongoDB Playground สำหรับดูแลและจัดการข้อมูลใน MongoDB  (CRUD operation) รวมทั้งมี autosuggestion ให้ใช้ด้วย
  • MongoDB Shell สำหรับการ access ไปยัง server

การใช้งานก็ไม่ยาก
เริ่มด้วยการเพิ่ม connection ไปยัง MongoDB server

เมื่อเชื่อมต่อไปยัง server แล้ว ก็ดึงข้อมูลต่าง ๆ จาก server มาให้เลย

จากนั้นลองใช้งาน MongoDB Playgroud ก็ง่ายมาก ๆ

ลองใช้งานกันดู น่าจะช่วยให้การพัฒนาและจัดการ MongoDB ง่ายขึ้นไปอีก

Reference Websites

https://www.mongodb.com/blog/post/introducing-mongodb-for-vs-code