เห็นในโลก online มีการทำ meme ของปัญหา Log4Shell ออกมา
เลยทำการบันทึกไว้นิดหน่อย
ใครเห็นเพิ่มเติม แนะนำมาได้นะครับ

Reference Websites

https://blog.devgenius.io/log4shell-as-explained-by-metaphor-and-memes-38de224a2eb7