จากการพัฒนาระบบงาน พบว่ามีการใช้งาน dependency/library ต่าง ๆ มากมาย
แต่บ่อยครั้งพบว่า มีปัญหาในการใช้งานและจัดการมาก ๆ
ไม่ว่าจะใช้ version เก่า ๆ ไม่ยอม update สักที
แก้ไข dependency นั้น ๆ ตามต้องการ
บางคนบอกว่า hack มันไปเลย
ทำให้ไม่สามารถ update version ได้อีก
ดังนั้นจึงทำการแนะนำการจัดการไปดังนี้

ขั้นตอนในการดูแลหรือจัดการ dependency ของระบบงานมีดังนี้

  • Analyze หรือ วิเคราะห์ หรือ ควรสอบด้วยว่า dependency ที่นำมาใช้ปลอดภัยหรือไม่
  • ลบสิ่งที่ไม่ถูกใช้งาน หรือ ซ้ำซ้อนออกไป มันเปลือง
  • Up-to-date อย่างสม่ำเสมอ
  • เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน หรืองานหนึ่ง ๆ ควรใช้ ตัวเดียวไปเลย
  • อย่าลืมทำการดูเรื่องของจำนวนและขนาดของ dependency ที่ใช้งานด้วย
  • ทำการ Fork หรือ ทำการแก้ไขเมื่อยามจำเป็นเท่านั้น หรือจะให้ดี ทำการส่ง PR ไปยังทีมดูแล dependency นั้น ๆ เลย

แต่ต้องมั่นใจด้วยว่า update ต่าง ๆ แล้ว
ระบบยังคงทำงานเหมือนเดิมด้วยนั่นคือการทดสอบนั่นเอง
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก