มีคำถามว่า จะ import/export พวก Config Vars จากระบบที่ deploy บน Heroku อย่างไร ?

คำตอบง่าย ๆ เลยคือ ทำผ่าน CLI ของ heroku เลย

การใช้งานก็ไม่ยาก มาลองใช้งานกัน

การ Export Config Vars

ยกตัวอย่างของระบบที่ทำการ deploy บน Heroku มี Config Vars ดังนี้

จะทำการ export ก็ง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง

$heroku config -s --app <app_name>

KEY1=value1
KEY2=value2

ถ้าต้องการ import ก็ใช้คำสั่ง $heroku config:set <key>:<value> ได้เลย
หรือถ้ามีในไฟล์ .env ก็ใช้งาน $heroku config:set `cat .env`

เพียงเท่านี้ก็สามารถจัดการพวก Environment variables ได้ง่าย ๆ แล้ว

Tags: