มาดูกันหน่อยว่า library เกี่ยวกับ Machine Learning
ด้วยภาษา JavaScript นั้นมีอะไรให้ใช้บ้าง มาดูกัน

ประกอบไปด้วย

  • Brain.js สำหรับ neural network ซึ่งจะทำงานบน GPU แต่ถ้าไม่มีก็จะทำงานแบบ pure JavaScript ให้อัตโนมัติ
  • TensorFlow.js สำหรับ Machine Learning ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด
  • Keras.js สำหรับ Deep Learning ทำงานบน GPU ซึ่งด้านหลังจะมีทั้ง TensorFlow และ CNTK(Microsoft Cognitive Toolkit) โดยที่หลาย ๆ บริษัทก็นำไปพัฒนาต่อยอด ทั้ง NetFlix และ NASA
  • ยังมี library อื่น ๆ อีก เช่น ml5.js, Mind.js และ Covnet.js

จะเห็นได้ว่า JavaScript ก็เป็นอีกภาษาที่ทำเรื่องของ Machine Learning ได้ดีเช่นกัน