ว่าง ๆ ลองมาทำการ Load testing ด้วย K6 กันหน่อย
โดยที่ K6 นั้นสามารถเขียน script การทำงานด้วยภาษา JavaScript
ทำให้ง่ายต่อการสร้าง scenario ของการทดสอบอย่างมาก
จึงลองสรุปการใชงานไว้นิดหน่อย

สิ่งที่ใช้งานนั้นประกอบไปด้วย

  • แน่นอนต้องมี K6 สิ
  • Docker และ Docker compose เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและทำซ้ำ
  • InfluxDB เป็น data store สำหรับเก็บผลการทดสอบ
  • Grafana เป็น visiualization toll สำหรับแสดงผลของการทดสอบที่เก็บไว้ใน InfluxDB

เริ่มด้วยการเขียน script สำหรับการทดสอบระบบด้วย K6

โดยสามารถ run ได้เลย

แต่เพื่อความง่ายและสะดวกจึงใช้งาน Docker compose ดีกว่า
และทำการเก็บผลการทดสอบไว้ใน InfluxDB
อีกทั้งแสดงผลการทดสอบใน Grafana ไปเลย ดังนี้

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็ทำการ run

จากนั้นทำการ run script สำหรับทำ Load testing ระบบงาน ดังนี้

ดูผลการทำงานใน Grafana ดังรูป

เพียงเท่านี้ก็สามารถทำ Load testing ด้วย K6 แบบง่าย ๆ
ดูดีมี style ได้แล้วนะ

ตัวอย่าง code อยู่ที่ GitHub::Up1

Reference Websites

K6 + InfluxDB + Grafana