นั่งดู VDO ของ session ต่าง ๆ จากงาน Google I/O 2018
รวมทั้งบทความต่าง ๆ พบว่ามันเยอะมาก ๆ
เลยทำการสรุปไว้อ่านนิดหน่อย
ไม่รู้ว่าจะอ่านและดูหมดหรือไม่ ?

เริ่มจาก VDO ทุก session เกี่ยวกับ Android มีทั้งหมด 63 เรื่อง

ประกอบไปด้วย

  • What’s new in Android ?
  • What’s new in Android Development Tool ?
  • Modern Android Development: Android Jetpack and Kotlin
  • What’s new in Architecture Component ?
  • Easy background processing with WorkManager
  • Manage UI navigation with Navigation Controller
  • How to Kotlin ?

เอกสารในเรื่องที่น่าสนใจ

Codelabs และ code ตัวอย่าง