วันนี้ไปเจอ LearnStorybook เป็น web สำหรับสอนเกี่ยวกับการใช้งาน Storybook
แน่นอนว่าฟรี
อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่ดีสำหรับการใช้งาน Storybook
มาศึกษากันเถอะ

โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท

ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน
แนวคิดของ Component-Driven Development
การติดตั้งและใช้งาน
การทดสอบแบบอัตโนมัติ ทั้ง Visual testing, Snapshot testing และ Unit testing
การติดตั้ง Addons ต่าง ๆ เช่น Storyshots สำหรับ Snapshot testing
การจัดการกับหลาย ๆ component
การจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น props, state ไปถึง Redux
การ deploy ระบบงานแบบอัตโนมัติด้วย Netlify

สุดท้ายแล้วมาช่วยกันแปลกันครับ

Tags: