ก่อนหน้านี้ในการพัฒนาและทดสอบระบบงานที่ deploy บน Kubernetes นั้น
มักจะใช้งาน Telepresence เป็นหลัก
ช่วยทำให้พัฒนาและทดสอบได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
มาวันนี้เห็นมี KubeOrbit อีกตัว ที่สร้างออกมา
เน้นเรื่องของการทดสอบและ debug เป็นหลัก
และทดสอบแบบอัตโนมัติอีกด้วย

เป้าหมายของ KubeOrbit คือ

  • ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก integration testing
  • ลดปัญหาในเรื่องของ resource และ environment ที่มีอยู่อย่างจำกัด
  • การพัฒนาและทดสอบมักจะขัดแย้งกัน โดยรวมทำให้การส่งมอบระบบช้าลงอย่างมาก
  • ปัญหาของการทดสอบที่ไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ปัญหาเกิดขึ้นบ่อย และกระทบต้อลูกค้าอีกด้วย

โครงสร้างเป็นดังรูป

  • โดยที่ KubeOrbit จะมี cli ให้ใช้งาน เพื่อทำการ forward traffic จาก kubernetes cluster มายัง local development ได้

ดังนั้นเป็นอีกเครื่องมือที่น่าสนใจ น่าลองมาก ๆ => Getting Start …