คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบ Stack Overflow
คือผู้ใช้งานทำการ copy ข้อมูลไปใช้งานกันเยอะไหม
ทางทีมพัฒนาก็เลยสร้างระบบ analytic
เพื่อเก็บข้อมูลของการกดปุ่ม command+c หรือ ctrl+c
ของผู้ใช้งานเป็นเวลา 2 สัปดาห์

มาดูกันว่าเจอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยสรุปมาจากบทความ
How often do people actually copy and paste from Stack Overflow? Now we know.

ในบทความบอกว่า You are not alone

เพราะว่ามีคนทำการ copy ไปมากกว่า 40 ล้านครั้ง
จาก post และ comment ประมาณ 7 ล้าน
สิ่งที่น่าสนในคือ

  • มีการ copy ทั้งจาก post และ comment หรือ question และ answer
  • จำนวนการ copy จาก answer มากกว่า question จำนวน 35 เท่า
  • จำนวนการ copy code มากกว่า text ปกติ จำนวน 10 เท่า
  • สิ่งที่ประหลาดมาก ๆ คือ มีการ copy จาก question ที่ไม่มี accepted answer อีกด้วย นั่นคือ copy question ไปใช้งาน !!
  • ไม่ว่า question นั้น ๆ จะมีหรือไม่มี accepted answer จะมีอัตราการ copy เท่า ๆ กัน

ในบทความบอกว่า การ copy ในระบบนี้ มันคือ Knowledge reuse

you’re reusing what others have already learned, created, and proven.
Knowledge reuse isn’t a bad thing
– it helps you learn, get working code faster, and reduces your frustration.

Our whole site runs on knowledge reuse
– it’s the altruistic mentorship that makes Stack Overflow such a powerful community.

เรื่องที่ 1 High reputation users จะ copy สูง ?

เรื่องที่ 2 ยิ่ง scrore ของ post ยิ่งมาก ก็ copy สูงขึ้น ?

เรื่องที่ 3 มีทั้ง copy question และ answer ?

โดย question น่าจะถูก copy ไปเพื่อ reproduce ปัญหานะ

เรื่องที่ 4 Code ที่ถูก copy มากที่สุดคือ HTML/CSS, JavaScript และ Python

เป็นชุดข้อมูลที่น่าสนใจมาก ๆ