คำถาม
รู้หรือไม่ว่า ตั้งแต่ Java 9 ขึ้นมา underscore (_) มันคือ keyword ใหม่นะ
และใน Java 8 จะเป็น warning !!
ตามจริงใช้ได้ตั้งแต่ Java 7 แล้ว

โดยในภาษา Java เราสามารถใช้ _ ใน identifier ต่าง ๆ ได้
เช่นตัวแปร ชื่อ class/function/package เป็นต้น
หรือใช้เพื่อให้ชื่อต่าง ๆ อ่านง่ายขึ้น

เมื่อประกาศตัวแปรชื่อว่า _ เพียงอย่างเดียวใน Java 9 ขึ้นมา
แต่ถ้ามากกว่า 1 ตัวจะได้นะ
จะแสดงผลดังนี้

ประเด็นคือ _ มีไว้ทำอะไรใน Java ?

ใช้นำมาปรับปรุงเรื่องของรูปแบบตัวเลขให้อ่านง่ายนั่นเอง
มันคุ้น ๆ เหมือนภาษาอื่น ๆ เลย
มาดูตัวอย่างการใช้งานกัน

มาลองใช้งานกันดูครับ
เป็นอีกหนึ่ง feature เล็ก ๆ ที่น่าสนใจ
ขอให้สนุกกับการ coding ครับ

Tags: