จากหัวข้อ Design Thinking ในงาน Beta conference ครั้งที่ 1
มีคำพูดหนึ่งที่ยังจำได้ชัดเจน
เป็น feedback ที่ผู้พูดได้รับจากการสอน Design Thinking ให้กับแต่ละองค์กรนั่นก็คือ “ทุกอย่างที่เรียนมานั้นมันดีมาก แต่อยากให้หัวหน้ามาเรียน”
ทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่า นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่

คนที่มาเรียน Design Thinking แต่เมื่อกลับเข้าไปองค์กรแล้ว
จะได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้งานจริงไหม ?
คนที่ไม่ได้มาเรียนรู้และเข้าใจแล้วหรือไม่ ?
คนที่ไม่ได้มาเรียนเป็นคนตัดสินใจใช่หรือไม่ ?

ดังนั้นได้เพียงรู้และเข้าใจ สุดท้ายก็กลับไปทำเช่นเดิม
เพราะว่า สิ่งแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิม
ถ้าเป็นแบบนี้ เราควรต้องแก้ไขกันอย่างไรนะ ?