เห็นทาง Microsoft ได้ปล่อย TypeSpec ออกมา
เป็นภาษาในการออกแบบ API (Application Programming Interface)
อีกทั้งยังทำงานร่วมกับ OpenAPI, JSON Schema และ Protobuf ได้
รูปแบบของภาษานั้นจะคล้าย ๆ กับ TypeScript และ C# นั่นเอง

ขั้นตอนการใช้งานนั้นเป็นดังนี้

  • ทำการออกแบบ API ด้วย TypeSpec
  • ทำการสร้าง TypeSpec ได้ใน VS Code และ Visual Studio หรือลองใช้งานผ่าน Playgroud ได้
  • ใช้งาน TypeSpec compiler ในการแปลงไปยังเอกสารอื่น ๆ เช่น schema, API Spec, client/server code เป็นต้น

มาลองใช้งานกันดู

เริ่มด้วยการติดตั้งและสร้าง project ของ TypeSpec

ต่อมาทำการออกแบบ REST API ในไฟล์ main.tsp

สามารถใช้ extension ใน VS Code ได้เลย

ทำการ compile ไปเป็น OpenAPI
หรือใช้งานผ่าน playgroud ได้เลย

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้เลย
ลองใช้งานเล่น ๆ กันดูครับ