ในการพัฒนาระบบงาน มักจะมีการใช้งาน service อื่น ๆ
ผ่าน HTTP protocol ด้วยเสมอ
เราจะเรียก service เหล่านั้นว่า dependency

บ่อยครั้งที่การ integration test มักจะมีปัญหา
ดังนั้นจึงต้องทำการจำลอง service เหล่านั้นขึ้นมา
เพื่อให้เราสามารถพัฒนาและทดสอบไปได้อย่างราบรื่น
หนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจและลองใช้งานหน่อยคือ Smocker

Smocker นั้นสามารถทำได้ดังนี้

  • Static mock server
  • Dynamic mock server
  • Proxy

โดยที่ Smocker มี use case ในการใช้งานดังนี้

1. ทำตัวเป็น API gateway

เพื่อทำการจำลอง service ที่ต้องการ
รวมทั้งสามารถเรียกใช้งาน service จริงได้อีก

2. ทำตัวเป็น http proxy ก็ได้

อีกอย่างที่น่าสนใจคือ พัฒนาด้วยภาษา Go นะ

แถมมีหน้า UI ในการจัดการแบบง่าย ๆ อีกด้วย

การติดตั้งก็มีแบบง่าย ๆ หลายแบบ

ยกตัวอย่างเช่น Docker กันเลย

ลองสร้าง Mock API ในรูปแบบของ YAML แบบง่าย ๆ
ซึ่งเป็นแบบ Static mock server

นำไปใส่ผ่าน UI ใน port 8081 ได้เลย

สามารถใช้งานผ่าน port 8080 ได้ดังนี้

ใช้งานง่ายดี ไว้ไปลองแบบ dynamic และ proxy กันบ้าง
น่าจะตอบโจทย์หลาย ๆ เรื่องได้อีกมาก