วันนี้เห็น VDO แนะนำ Qodana จาก JetBrains ใน Youtube
ซึ่งเป็น static code analysis หรือ code quality monitoring
ซึ่งทำงานอยู่ในเครื่องมือของ JetBrains เลย
ยกตัวอย่างเช่น IntelliJ IDEA นั่นเอง
ทำให้นักพัฒนาสามารถตรวจสอบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
โดยก่อนหน้านี้อาจจะใช้งาน SonarQube มาก่อน

ในตอนนี้ Qodana เป็น early access version เท่านั้น

นั่นคือยังไม่ใช่ statble version
อาจจะมีการทำงานที่ไม่เสถียร
และเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดต่าง ๆ
แน่นอนว่าสามารถแจ้งปัญหากลับไปได้

สนับสนุน 3 ภาษาคือ

  • Java
  • Kotlin
  • PHP

อีกทั้งยังสามารถยังมี Docker Image ให้ใช้งานอีกด้วย
เป็นอีกเครื่องมือที่น่าสนใจ
สำหรับการ monitoring เรื่องของ code quality ให้นักพัฒนาสะดวกยิ่งขึ้น