จากบทความเรื่อง เปรียบเทียบ JVM OpenJ9 และ HotSpot
โดยที่ OpenJ9 เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ 

เป้าหมายหลักของ OpenJ9 คือ
ปรับปรุงการจัดการ resource ต่าง ๆ นั่นเอง
ทั้งเรื่องของ startup time และการใช้ memory/cpu น้อยลง
ซึ่งช่วยทำให้เหมาะสมต่อการนำไป run บน Cloud และ Container
นั่นคือการพยายามทำให้ขนาดของ service ที่พัฒนาด้วยภาษาบน JVM เล็กลง
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเล็กมากก็ตาม !!

ดังนั้นเลยลองเอามา run ใน Docker หน่อยสิ ว่าจะเป็นอย่างไร ?
ข่าวดีคือ Docker image ของ AdoptOpenJDK มีให้ด้วย

ก็เลือกได้ตามสะดวกเลย

เริ่มด้วยการใช้งาน AdoptOpenJDK กับ HotSpot

โดยระบบงานตัวอย่างพัฒนาด้วย Spring Boot
ซึ่ง code ต่าง ๆ อยู่ที่ Github:: Up1

จากการ run ด้วย docker-compose ได้ผลดังนี้

ต่อมาลองเปลี่ยนไปใช้กับ OpenJ9 บ้าง

จากการ run ด้วย docker-compose ได้ผลดังนี้

จากผลการใช้งานถือว่า OpenJ9 นั้น 

ทำให้ startup time ของระบบที่พัฒนาด้วย Spring Boot เร็วขึ้น
และใช้ memory น้อยลงมากจริง ๆ ด้วย
เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ