ในเดือนกันยายนนี้ Java 15 จะถูกปล่อยออกมาให้ใช้งาน
สิ่งที่นักพัฒนา Java ควรรู้ไว้บ้างคือ
ความสามารถต่าง ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาใน Java 15
ว่าช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

Timeline ของ OpenJDK

ความสามารถใน Java 15 ที่น่าสนใจ

  • Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)
  • Sealed Classes (Preview)
  • Hidden Classes
  • Pattern Matching for instanceof (Second Preview)
  • Text Blocks
  • Records (Second Preview)

สิ่งที่เอาออกและ deprecated

  • Remove the Nashorn JavaScript Engine
  • Deprecate RMI Activation for Removal
  • Disable and Deprecate Biased Locking

มาดูสิ่งที่น่าสนใจ ที่นักพัฒนาน่าจะต้องรู้และเข้าใจ
นั่นก็คือ Sealed Classes (Preview)
เป็นความสามารถที่น่าสนใจ
โดยที่ sealed นั้นสามารถใช้สำหรับกำหนดกฏ
หรือ ขอบเขตของการใช้งาน class และ interface
สามารถกำหนดให้ class ที่อนุญาตเท่านั้น ให้ทำการ extended ได้

อีกเรื่องที่คล้าย ๆ กัน ในเรื่องขอบเขตคือ
Local interface และ Local enums
เพื่อทำการซ่อน implementation ไว้แบบง่าย ๆ

มาศึกษาความสามารถใหม่ ๆ ของ Java 15 กัน

Reference websites

https://blog.jetbrains.com/idea/2020/09/java-15-and-intellij-idea/
https://www.jrebel.com/blog/guide-java-15
https://www.techgeeknext.com/java/java15-features