หลังจากที่ทาง Redis Labs ทำการเปลี่ยน licence ของ module ต่าง ๆ ใน Redis
ส่งผลให้สิ่งที่ฟรีและ open source หมดไป
และส่งผลโดยตรงกับชาว Debian และ Fedora
เนื่องจากมี module ที่ใช้งาน module จาก Redis Labs
ดังนั้นทาง

  • Chris Lamb, the Debian Linux project leader
  • Nathan Scott, a Fedora developer

จึงทำการสร้าง GoodFORM ขึ้นมา

เป็นการรวม source code ต่าง ๆ ของ Redis Module ก่อนที่จะเปลี่ยน licence
เพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบ free และ open source ต่อไป
รวมทั้งเปิดให้คนทั่วไปสามารถแก้ไขและเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ได้เลย
เป็น community สำหรับ Redis Module นั่นเอง

Reference Websites
https://goodformcode.com/
https://www.zdnet.com/article/redis-labs-and-common-clause-attacked-where-it-hurts-with-open-source-code/

Tags: